CD Çoğaltım Nedir?

CD Çoğaltım; Bir CD’nin ya da ISO dosyasının istenilen miktardaki CD üzerine kopyalama işlemidir. Bu işlem ile oluşturmuş olduğunuz master CD’yi istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz.

CD Çoğaltım Nasıl Yapılmalıdır?

Uygun CD yazıcılar ve duplicaterlar ile cd çoğaltımı yapılabilir. Yapılan CD Çoğaltım hizmetinde dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • CD’lerin yazım yüzlerinin temiz olmalı. Toz, çizik vb. unsurların olmaması gerekmektedir.
  • Çoğaltılması istenilen master CD’nin çalışır vaziyette olduğundan emin olunmalıdır.

CD Çoğaltım Neden Gereklidir?

CD Çoğaltım geçmişten bugüne önemini arttırmaktadır. Verilerin toplanması ve muhafaza edilmesi için kullanılan CD’lerin kullanım amaçları çok farklıdır. Bu CD’lerin çoğaltımı de farklı ve zahmetli bir iştir. Hazırlanan CD’lerin asıllarının çoğaltılması için iki farklı yol kullanılır, bunlar; CD ROM Baskı (replication) ve CD-R kopyalama (

). Replication; fabrika ortamında yazılamayan CD’ler (CD- ROM) üretilerek basılmıştır. CD-R kopyalama ise oturduğumuz yerden, elimizin altında bulunan bilgisayarlar sayesinde CD yazıcılar ve benzeri cihazlar yardımıyla yazılabilir. CD’ lerin çoğaltımı replication ve duplication üzerine kopya alınması şeklinde yapılmıştır. Kopyalama işlemi aynı zaman diliminde 5-6 CD yazıcıyı çalıştıran çoğaltma sistemlerinden birçoğunun kullanılması sayesinde, kişinin kendi bilgisayarında çoğaltma yapmaya göre daha hızlı yapılmaktadır. Üretilmesi istenen CD’ ye ait master yani kopyalama işlemi, genellikle boş bir CD-R üzerine bilgisayarda kayıt yapılarak hazırlanmıştır. Kopyalama aşamasında kullanılan veriler, CD-R ye kayıtlı halde üretici firmaya teslim edilir. Firmaya gelen ve üretilecek olan CD’ler öncelikle birçok teste tabii tutulurlar, çoğaltıma uygun olanlar seçilir ve mastering aşamasına gönderilir, eğer uygun değilse siparişi veren kişi ya da kurumlardan yeni bir CD-P istenilir, bu zinciri takip eden aşamalarda, kullanıcıların memnuniyetleri göz önünde tutularak gerekli özveriyi göstererek CD Çoğaltım yapılır. Kopyalama aşamasında ilk iş kalıbın hazırlanmasıdır. Kalıp hazırlanırken, cam kütlesi temizlenir ve parlatılır ve birçok aşamadan geçer. CD’nin sertliği, yüksek sıcaklık değerlerinde bile kullanılması için ideal koşulların oluşturulması ve ışık geçirgenliğindeki düzgünlük uygun ise CD Çoğaltım başarıyla yapılmıştır.
CD Çoğaltım yapılırken özel ve yalıtılmış odalar kullanılır ve CD’ler orada muhafaza edilmektedir, bu koşullarda oda sıcaklığı da belirleyici bir etkendir. İlk üretilen CD’den itibaren çoğaltımın standart dilimlerinden alınan CD’ler ikinci bir test cihazında incelenirler. Test cihazları CD’lerin değerlerini ölçmekte ve ölçüm sonuçlarını değerlendirmektedir. CD’de kayıtlı bilgileri okunabilirlik açısından değerlendiren ikinci kontrol sistemi sayesinde, üretilen CD’lerin CD-Master ile teknik olarak mümkün olabilecek en üst seviyede birebir aynılığı temin edilmiş olur. Üretilen CD’ler, isteğe göre üzerine baskısı yapılır ve sonrasında da paketlenir. Birçok aşamanın kat edilmesinden sonra kullanıma hazırlığı kontrol edilir, sıradan bir firmada yapılmamalı ve bu ciddi iş için gerekli incelemelerin yapılması ve titiz çalışılması önemlidir.