CD Üretim Nedir?

CD Üretim; elinizde bir master CD var ve bunu çoğaltmak istiyorsunuz. CD Üretim yöntemi ile çoğaltma işlemi, var olan bir CD üzerine yazma yerine yeni üretilen CD’nin verileri ile birlikte üretilmesidir.

CD Üretim Nasıl Yapılmalıdır?

  • Stamper: Bir master CD veya DVD üzerinden veri izleri bir metal kalıbın üzerine alınır.
  • Enjeksiyon: Bu stamper enjeksiyon makinesine yerleştirilir. Enjeksiyon makinesinde CD / DVD haline gelen ham maddenin üzerine kalıp aracılığı ile veri aktarımı sağlanır.
  • Metal Kaplama: Veri izlerinin aktarıldığı şeffaf CD / DVD’lerin üzerine elektroliz yöntemi kullanılarak,  CD / DVD okuyucuların verileri okuyabilmesi için gerekli yansıtıcı yüzey oluşturulmuş olur.
  • Lak Kaplama: Disk üzerindeki metal’in sabit konuma getirilmesi ve zarar görmemesi için üzerine laminasyon uygulaması yapılır.
  • Boyama: Disk üzerine serigraf ya da etiket baskı yöntemi ile baskı yapılarak disk paketlenmeye hazır hale getirilir.

CD Üretim Neden Gereklidir?

CD üretim çok önemli bir iş olduğu gibi üreten materyallerde çok önemlidir. Maddi anlamda çok büyük meblağlara tekabül eden bu araçların kullanımı profesyonel elemanlar yardımıyla yapılmaktadır. CD üretim geçmişten bugüne önemini arttırmaktadır. CD’ ye duyulan ihtiyacın arttığını gören bazı firmalar seri bir şekilde CD üretime başlamışlardır. CD üretim piyasalarının; artan taleplere ayak uydurmak için çeşitli çalışmalar yaptığı ve titiz çalıştığı gözlenmektedir. İşine önem vermeyen firmaların bu piyasada tutunamadıkları bir gerçektir. Çünkü CD üretim sanıldığının aksine kolay bir üretim aşaması izlememektedir.

Verilerin toplanması ve muhafaza edilmesi için kullanılan CD’ lerin kullanım amaçları çok farklıdır. Bu CD’ lerin üretimi de farklı ve zahmetli bir iştir. Hazırlanan CD’ lerin asıllarının çoğaltılması için iki farklı yol kullanılır, bunlar; CD ROM Baskı ( replication) ve CD-R kopyalama ( duplication).  Replication; fabrika ortamında yazılamayan CD’ler (CD- ROM) üretilerek basılmştır. CD-R kopyalama ise oturduğumuz yerden, elimizin altında bulunan bilgisayarlar sayesinde CD yazıcılar ve benzeri cihazlar yardımıyla yazılabilir. CD’ lerin üretimi replication ve duplication üzerine kopya alınması şeklinde yapılmıştır. Kopyalama işlemi aynı zaman diliminde 5-6 CD yazıcıyı çalıştıran çoğaltma sistemlerinden birçoğunun kullanılması sayesinde, kişinin kendi bilgisayarında çoğaltma yapmaya göre daha hızlı yapılmaktadır. Üretilmesi istenen CD’ ye ait master yani kopyalama işlemi, genellikle boş bir CD-R üzerine bilgisayarda kayıt yapılarak hazırlanmıştır. Kopyalama aşamasında kullanılan veriler, CD-R ye kayıtlı halde üretici firmaya teslim edilir. Firmaya gelen ve üretilecek olan CD’ler öncelikle birçok teste tabii tutulurlar, üretime uygun olanlar seçilir ve mastering aşamasına gönderilir, eğer uygun değilse siparişi veren kişi ya da kurumlardan yeni bir CD-P istenilir, bu zinciri takip eden aşamalarda, kullanıcıların memnuniyetleri göz önünde tutularak gerekli özveriyi göstererek CD üretim yapılır. Kopyalama aşamasında ilk iş kalıbın hazırlanmasıdır. Kalıp hazırlanırken, cam kütlesi temizlenir ve parlatılır ve birçok aşamadan geçer. CD’ nin sertliği, yüksek sıcaklık değerlerinde bile kullanılması için ideal koşulların oluşturulması ve ışık geçirgenliğindeki düzgünlük uygun ise CD üretim başarıyla yapılmıştır.

CD üretim yapılırken özel ve yalıtılmış odalar kullanılır ve CD’ ler orada muhafaza edilmektedir, bu koşullarda oda sıcaklığı da belirleyici bir etkendir. İlk üretilen CD’den itibaren üretimin standart dilimlerinden alınan CD’ler ikinci bir test cihazında incelenirler. Test cihazları CD’ lerin değerlerini ölçmekte ve ölçüm sonuçlarını değerlendirmektedir. CD’de kayıtlı bilgileri okunabilirlik açısından değerlendiren ikinci kontrol sistemi sayesinde, üretilen CD’lerin CD-Master ile teknik olarak mümkün olabilecek en üst seviyede birebir aynılığı temin edilmiş olur. Üretilen CD’ler, isteğe göre üzerine baskısı yapılır ve sonrasında da paketlenir. CD üretim için birçok aşamanın katedilmesinden sonra kullanıma hazırlığı kontrol edilir, CD üretim sıradan bir firmada yapılmamalı ve bu ciddi iş için gerekli incelemelerin yapılması ve titiz çalışılması önemlidir.