DVD Üretim Nedir?

DVD Üretim; elinizde bir master DVD var ve bunu çoğaltmak istiyorsunuz. DVD Üretim yöntemi ile çoğaltma işlemi, var olan bir DVD üzerine yazma yerine yeni üretilen DVD’nin verileri ile birlikte üretilmesidir.

DVD Üretim Nasıl Yapılmalıdır?

  • Stamper: Bir master CD veya DVD üzerinden veri izleri bir metal kalıbın üzerine alınır.
  • Enjeksiyon: Bu stamper enjeksiyon makinesine yerleştirilir. Enjeksiyon makinesinde CD / DVD haline gelen ham maddenin üzerine kalıp aracılığı ile veri aktarımı sağlanır.
  • Metal Kaplama: Veri izlerinin aktarıldığı şeffaf CD / DVD’lerin üzerine elektroliz yöntemi kullanılarak,  CD / DVD okuyucuların verileri okuyabilmesi için gerekli yansıtıcı yüzey oluşturulmuş olur.
  • Lak Kaplama: Disk üzerindeki metal’in sabit konuma getirilmesi ve zarar görmemesi için üzerine laminasyon uygulaması yapılır.
  • Boyama: Disk üzerine serigraf ya da etiket baskı yöntemi ile baskı yapılarak disk paketlenmeye hazır hale getirilir.

DVD Üretim Neden Gereklidir?

Profesyonel ekip ve donanımlarla DVD üretim; çoklu kayıt imkanına sahip donanımlarla üretilir ve çoğaltılma kapasitesi vardır. Ve hızlı bir şekilde çalışılarak çok erken vakitte üretilir. Kısa sürede çöpe atılacak kıvama gelmeyen ve tahriş olmayan bir yapıya sahiptir DVD’ler. DVD üretim ulaşılabilirliği ve sağlanabilirliğin açısından birçok avantajı vardır. DVD’ler üretilirken birçok kullanım seçeneği ile donatılır. İnsanların ihtiyaçlarına göre şekillenen bu seçeneklerden birkaçı şudur; hizmet tanıtımları, video, ses, fotoğraf, multimedya, CV sunumu, reklam filmi sunumu…

DVD üretim; profesyonel ekip ve donanımlarla yapılmaktadır. Üretimi hata kabul etmeyen önemli bir araçtır. Bunun için DVD’nin üretimi aşamasında çalışan elemanlar gerçekten bu konuda eğitilmiş ve işini önemseyen kişilerden oluşmaktadır. DVD’nin açılımı ise “Digital Versatile Disk”, yani “çok yönlü sayısal DİSK’tir. DVD’ler de yüksek kalite, düşük maliyet seçenekleri DVD üretimini arttırmış, gelen taleplerle bağlantılı olarak birçok firma bünyesinde DVD üretim yaygınlaşmıştır. Kişilerin yüksek adetlerde DVD üretimine ihtiyaç duymalarının sonucu olarak başvurulmuş bir çoğaltma yöntemidir. Bu yöntemle öncelikle; çoğaltım yapılacak DVD içeriğinin metal kalıbının üretilmesiyle işe başlanır.  Bu kalıp sayesinde DVD imalatı için gerekli olan bilgilerin kopyalanması ve aktarılması sağlanır.  DVD üretim süreci son derece hızlı olup, kalitesi de aynı doğrultuda ilerlemektedir. Bu nedenle yüksek sayılarda üretimi tercih edilmektedir. DVD’nin üretim biçimi CD’ninkine benzer. DVD ve CD’yi birbirinden ayıran en önemli faktör yapılarıdır. CD’nin kalınlığında tek bir disk varken, DVD de ise birbirine yapıştırılmış iki ayrı disk vardır. Zaten görüntülerinden de anlaşılacağı üzeri DVD, CD y

e göre daha kalın ve daha büyük bir yapıya sahiptir. Bu katmanların olmasının sebebi ise daha fazla bilgiyi kaydetmektir. DVD üretiminde yapıştırma işlemi uygulanır, sonraki süreçler ise birbirine paralel olarak ilerler. Dâhili kontrolleri yapılır, dâhili kontrollerin yapılmasındaki amaç; DVD nin fiziksel değerlerinin incelenip kalite kontrolünün yapılmasıdır. Bu aşamada disk yüzeyini kontrol eden bir kamera yardımı ile diskin okunmasına ve üzerinde var olan lekelerin tespit edilip temizlenmesine olanak sağlanır, diskin düzgünlüğü, şeklindeki bozukluklar vs de bununla birlikte tespit edilmiş olur. Bütün kontrollerden sonra eğer diskin çalışmasını engelleyecek hiçbir faktör ortaya çıkmazsa “good” olarak adlandırılır, eğer çıkarsa da “bad” olarak adlandırılır. DVD üretim aşamasında “bad” alan yani üretilmeye uygun görülmeyen diskler plastik kırmaya yarayan makineler tarafından kırılır. Bu işlemler tozdan arındırılmış, sıcaklığı ve nem oranı ölçülmüş ortamlarda yapılır. İç kontrol cihazlarında olumlu sonuç alan diskler, ikinci bir kontrol evresi geçirmek zorundadır. Bir test cihazı yardımıyla okunabilirlikleri açısından değerlendirilen bu ikinci kontrol sayesinde diskin üretime hazır olduğu ortaya çıkar. DVD oynatıcı ve DVD’yi kabul eden araçların fiyatlarının düşmesiyle birlikte boş DVD ye olan talep hızla artmıştır. Birçok firma art arda DVD üretme yoluna gitmiş ve bu yüzden de fiyatlar düşmüştür. Bir mağazaya girilip DVD istenildiğinde; birçok özelliğe sahip DVD modelleri sayılıyor ve hangisini istediğiniz soruluyor, işte bu insan ihtiyaçlarının bir sonucu ortaya çıkmıştır. DVD üretiminin geçmiş çok eskilere dayanmamaktadır.